مدیریت صنایع و بهره وری

بقیه مشتری مداری دیگران

همچنین وقتی ژاپنی ها می خواهند وارد میدان رقابت با حریفان نیرومند جهانی شوند قبل از

هر چیز در منبع و ثروت اصلی خود که همان نیروی انسانی است سرمایه گذاری می کنند .

نیروی انسانی را آموزش می دهند در آنها انگیزه ایجاد می کنند و همگی را در جهت کارایی و

اثر بخشی هر چه بیشتر اداره و هدایت می کنند . و ما دقیقا بر عکس آنها این نیروها را

دو دستی تحویل کشورهای دیگر می دهیم تا از آنها بهره برداری نمایند و با بقیه نیروهای

موجود نیز چنان رفتار می کنیم که ظرف چندین سال چنان استحاله شوند که چیزی برای

گفتن در آنها باقی نماند . این نکات منفی را با زگو کردیم تا شاید برای آینده و بقاء فکری

بنماییم تجربیات دنیا در اختیار ما می باشد هر چه از این تجربیات بهره برداری نماییم . قادر

به بهبود وضعیت خویش می باشیم در غیر این صورت ...... !!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟

توقعات متفاوتی از طرف مشتریان است . انتظارات و توقعات مزبور _ غالبا به شرح ذیل است :

1- کیفیت استثنایی و برتر

2- تحویل مطمئن و بموقع

3- مقدار دقیق نه بیشتر و نه کمتر از سفارش

4- بهبود بهره وری در دراز مدت که باعث تقلیل قیمت تمام شده گردد.


منابع : خروج از بحران مهندس فولادی سه کلید توان افزایی کنت بلانچارد

   + مهندس فریدون دشتی ; ۱٠:٠۱ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۱/۱٠/۸
comment نظرات ()