مدیریت صنایع و بهره وری

ارتقاء بهره وری در صنعت چاپ نساجی ایران با تکیه بر تکنیک مدیریتی 5s

چکیده:

امروزه شرکت های نساجی در محیط آشفته ای مشغول به فعالیت هستند ، لذا مطمئنا انفعال و حفظ وضعیت موجود، نتیجه ای جز مرگ برای صنایع نساجی بدنبال نخواهد داشت. یکی از مهمترین فاکتورهای بقا و پیشرفت در عرصه رقابت جهانی ، بهبود بهره وری و کیفیت می باشد. در این راستا راه حل های زیادی مطرح می شود که یکی از آنها اجرای تکنیک مدیریتی 5s می باشد. 5s یکی از روش های بهبود بهره وری بر اساس بهبود مستمر بوده که بر روی ایجاد و حفظ محیطی تمیز، مرتب، استاندارد و ایمن تاکید دارد. علی رغم آنکه اجرا و بکارگیری 5s، ساده و کم هزینه می باشد ولی کلیه مواردی همچون افزایش بهره وری، کیفیت، بازدهی، ایمنی، روحیه کارکنان و کاهش هزینه و ضایعات از جمله مزایای پیاده سازی تکنیک مذکور محسوب می گردد. 5s بر روی رسیدن و حفظ محیطی تمیز و مرتب و ایمن که سبب افزایش بهره وری می شود، تاکید دارد. در این تحقیق مفهوم 5S، مراحل اجرایی و فواید حاصل از بکارگیری آن در صنایع نساجی توصیف شده است، نتایج حاصل از اجرا و بکارگیری تکنیک 5S در واحد نمونه گیری چاپ شرکت بافت آزادی نشان می دهد که شاخص های بهره وری مواد اولیه، نیروی کار، رقابت پذیری هزینه نیروی کار و کارآیی فرآیند بهبود یافته اند و همچنین نتایج حاصله نشان می دهد که اجرای تکنیک مذکور منجر به افزایش کیفیت، بهبود کارآیی، ایمنی، صرفه جویی در زمان و مشارکت کارکنان و کاهش هزینه، خطا، ضایعات می گردد.

واژگان کلیدی: تکنیک مدیریتی 5s - بهبود بهره وری - بهبود کیفیت - صنایع نساجی

نویسندگان: فاطمه محمدزاده - دکتر فاطمه داداشیان - دکتر میرمهدی سید اصفهانی

pdf دانلود متن کامل مقاله. . . (این مقاله 7 صفحه Pdf و با حجم 129 کیلو بایت (KB) می باشد)

   + مهندس فریدون دشتی ; ۳:۱٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٩/٢۱
comment نظرات ()