مدیریت صنایع و بهره وری

تغيير ذهنيت

رهبران ژاپنی با دامن زدن به اين مسئله که کالای ژاپنی بهترند از تاتمائه به طور کاملاموثری استفاده می کنند تا کالاهای ساخت خارج و آمريکا را دور از ژاپن نگه دارند اين فريب با ايجاد موانع تدوين قوانين و مقررات ويژه راه ورود کالاهای ساخت خارج به ژاپن و در نتيجه رقابت با کالای ژاپنی را سد می کنند . به نظر می رسد اين فريب که کالاهای ساخت خارج از کالاهای ساخت ژاپن پست ترند افسانه ای ساختگی است که توسط رهبران سياسی ژاپن طرح ريزی گرديده زيرا آنان از اين مسئله می ترسند که بسياری از کمپانيهای ژاپنی عملا نتوانند با شرکتهای خارجی رقابت کنند و چنانچه تحت فشار برای رقابت با آنها قرار گيرند شکست می خورند اين مطلب با ما که فقط می گوييم جنس خارجی بهتر است و شرايط آنها و شرايط شرکتهای ما را در نظر بگيريد

   + مهندس فریدون دشتی ; ٢:٠٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/۳/۳
comment نظرات ()