مدیریت صنایع و بهره وری

چرا اقتصاد ما موفق نیست

در زیر به طور فهرست وار به این مطلب اشاره می نمایم البته اگر در هر بند سئوالی بود در ادامه به آن می پردازم:

1- ناتوانی در بهره برداری بهینه از منابع تولید
2- نا بهینه گی در توزیع منابع سرمایه گذاری
3- عدم رعایت اصل مزیت نسبی تولید
4- عدم شفافیت ماهیت نظام اقتصادی و معضلات نظام بانکی
5- عدم سازگاری نظام اقتصاد دولتی با مفهوم آزادی انتخاب
6- آزاد سازی اقتصادی راه برون رفت از معضلات اقتصادی
7- فرآیند خصوصی سازی
8-غیر دولتی کردن اقتصاد
9- لزوم اصلاح ساختار ها


منبع :نامه اتاق بازرگانی فروردین 82

   + مهندس فریدون دشتی ; ۱٢:٠٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/۳/٦
comment نظرات ()