مدیریت صنایع و بهره وری

استفاده از علوم اقتصادی تجربه شده توسط دیگران

چرا ما همیشه به بی راهه می رویم یکی از دلایل مشخص آن این است که نمی خواهیم از تجربیات غنی علمی جهانی استفاده نماییم که این تنها راه نجات ما در همه زمینه ها می باشد به نکته زیر توجه نمایید

علم اقتصاد -. شناخت روابط پایدار بین واقعیات و قوانینی است که ناظر بر امور و ارتباطات اقتصادی افراد -. جوامع و کشور هاست . این شناخت از طریق روش علمی مبتنی بر مطالعات
تجربی و مشاهدات عینی حاصل می شود . همانطور که عملکرد قوانین علوم طبیعی در شرایط مشخص و مشابه قابل تعمیم هستند -. قوانین علم اقتصاد نیز در شرایط مشابه یکسان عمل میکنند .

پیدا کنید پرتقال فروش را و هر چه صورت مسئله داریم را پاک نماییم .

   + مهندس فریدون دشتی ; ۱٢:۱٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/۳/٦
comment نظرات ()