مدیریت صنایع و بهره وری

راهنمایی جهت چابکی شرکتها

در دنیای امروز که چابکی اصل وجودی شرکتها می باشد باید میزان چابکی را همواره مد نظر قرار داد بهمین خاطر موارد ذیل می تواند در این راه ما را هدایت نماید

 1. سیستم هاى ما اطلاعات موثقى از بازار را با جزئیات برایمان در زمان موجود فراهم مى کنند.

2. ما به سرعت تغییرات بازار را کشف و استخراج مى کنیم پیش از اینکه رقبایمان این کار را انجام دهند.

 


3. ما درک مشترکى از شرایط، میان واحدها و سطوح داریم.

4. اهداف براى همه ما روشن است. و هر کسى عهد دار تحویل مسئولیتى است.

5. ما در تعداد زیادى از مقیاس ها و اهداف اجرایى مهم غوطه ور نیستیم.

6. شرکت ما مدیران پیشرو را جذب مى کند، حفظ مى کند و پاداش مى دهد.

7. ما حتى در یک شرایط خوب، براى شروع یک کار مخاطره آمیز احساسى مشابه شرایط اضطرارى داریم.

8. مدیریت اشتباهات را مى پذیرد و در منحل کردن معاملات نا موفق درنگ نمى کند.

9. مدیران اجرایى ارشد نقدینگى و مدیر رده بالا استعداد را به طور سیستماتیک به میان واحدها تخصیص

مى دهند.

10 . مدیران اجرایى رده بالا جرات چنگ زدن به فرصت هاى مهمى را که به وجود مى آید، دارند.

   + مهندس فریدون دشتی ; ٩:٢۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٠/۱۸
comment نظرات ()