مدیریت صنایع و بهره وری

رمز بقا ء شرکتها در قرن ۲۱

همیشه به این فکر بودم که در دنیای امروز چگونه می توانیم یک صنعت را پایدار نگهداریم. بقاء صنایع با توجه به رقابتی که هم اکنون در دنیا وجود دارد آیا ممکن است. هم اکنون شاهد مرگ صنایع بزرگتر هستیم که هیچگاه به مرگ خودت فکر نکرده بودند پس شرط بقاء در چیست؟ در ذیل برخی از اصول بررسی و جمع بندی می گردد.
موسساتی که بتوانند اداره راسخ و مستمری برای بهبود و بهسازی همیشگی _ بهره وری و خدمات خود داشته باشند و با اطلاعات کامل و پشتکار مداوم فعالیت نمایند. شانس باقی ماندن خواهند داشت.
تنها سنجه موفقیت ما شناسایی مشتریان عمده ای است که پول می پردازند. باید بدانیم آنها چه می خواهند و چیزی را که می خواهند به صورتی بهتر به آنها تقدیم کنیم. هیچ کاری مهم تر از ارزش آفرینی در بهترین شکل برای مشتریان نیست. این کار بر تمام کارهای دیگر اولویت دارد.
برای یک شرکت همواره ایستا و بی حرکت ماندن شدنی نیست. پیوسته باید گسترش یافت یا نابود شد. ما منابع و نیروی مدیریتی خود را در راهی سرمایه گذاری کرده ایم که به رشد و گسترش بیانجامد. رشد موتور حرکت در آینده است.
کیفیت محوری تکامل تازه سازمان ماست _ بالا بردن همه آنچه در گذشته داشته ایم. کاستن از سطحهای مدیریتی _ کوچک سازی _ درگیرنمودن همگانی _ کسب اندیشه های نو _ و بر پا ساختن سازمانی یادگیرنده.
در کار خود بیشتر آفریننده _ نواندیش و مواظب باشید. هر چه بیشتر به کسب کارتان بیندیشید _ هدفها را بالاتر خواهید برد و به نتیجه های بیشتر و بهتر خواهید رسید. ما در گوشه ای نشسته ایم و می دانیم که پاسخ مساله را در اختیار نداریم . ولی کسان دیگری هستند که به پاسخ رسیده اند. باید به بیرون برویم _ در پی آنان بگردیم تا پاسخ را بدست آوریم _ زیرا سرمایه هوشی و معنوی آفریننده بهره وری است .
بیشتر رقابتی شدن _ موجب پیروزی در کسب و کار است. اگر رهبری بازاری را بدست آورید _ رقابت برایتان آسانتر خواهد بود.
اطلاعات یکسانی را در اختیار همه تصمیم گیرندگان قرار دهید. معیارها را تا جایی کمی نمائید که در جهتی راهبردی قرار گیرند.
برنامه ها _ کیفیت برگزیده و نظم آهنین در ساختن کسب و کار تازه ها ما را یاری خواهد داد.
می توان چیزهای تازه آموخت _ آنها را به عمل در آورد و امتیاز رقابتی قرار داد.
قیمت تمام شده با بهبود کیفیت کاهش و کاهش پیدا می کند. اختصاص دادن منابع کلان برای بهبود کیفیت _ باعث بالا رفتن مرغوبیت محصول نخواهد شد. هیچ چیزی حتی بالاترین سرمایه ها نمی تواند جایگزین دانش و معلومات نیروی انسانی شود.
_ بیشتر وقتها بهترین دفاع _ خوب حمله کردن است. ما نیز چنان رفتار می کنیم که همواره بیشتر از رقیبان باشیم تا آنان به ما برسند _ ما به سوی موقعیتی برتر حرکت کرده ایم. به آنچه شدنی باشد _ می توان رسید _ راهی برای رسیدن بدان پیدا می کنیم.
برگرداندن موقعیتهای منفی به مثبت _ از دیگر راههای بازی جودو _ با رقیبان و افزایش مزیتهای رقابتی است
برای رقابت پیروزمندانه در حوزه هر صنعت _ ابتدا بایستی بنیانهای اقتصادی آنرا شناخت که موجب آشکار شدن فرصتهای خرید _ کالاها و خدمات می گردد. اگر توجه به این امر مهم را به گامهای بعدی موکول کنید _ راهبردهای مناسب در ارتباط با مشتریان و فرآورده ها شکل نمگیرند و تراز لازم در جریان رشد بازار و نقدینگی بوجود نمی آید.
با شناخت بخشهای پولساز صنعت خود _ جایی که رقیبان درآمدهای چشمگیری دارند چشمتان بر روی فرصتهای تازه ای باز می شود. درباره یکی از رقیبان که سهم بزرگی از بازار همراه با سود آوری بالا را دارد _ بیندیشید . سپس ببینید چگونه می توان توانمندی ویژه او را به کاستی تبدیل نمود. به احتمال زیاد_ رقیب نمی تواند بدون فدا کردن بخش مهمی از سود به یورش شما پاسخ درخور بدهد. ما این راهکار را بازی جودو با رقیبان می نامیم.
_ فراتر از فروشنده کالاها و خدمات بروید و خود را به صورت مشاور مشتری درآورید . عرضه راهنمائیهای فنی بدون چشمداشت آشکار _ از شما شریک قابل اعتماد می سازد.
_ در عرضه فناوریهای پیشرفته تا تولید دستمال کاغذی _ بر نیازها و خواست راستین مشتریان تکیه نمایند. بدینگونه _ خشنودی آنان و سودآوری شما بالا می رود و هزینه ها رو به کاهش می گذارد
_ با مشتریان صمیمی و نزدیک باشید. هر چه به مشتریان نزدیکتر و بیشتر در دسترس باشید_ شناسایی فرصتهای بی سابقه و خواندن فکر آنان آسانتر می شود.
_ برای رقابتی ماندن _ باید پیوسته وضع موجود را مورد بررسی و پرسش قرار دهید. چالش با وضع موجود _ سازمان را همچنان در مسیر پیروزی نگه خواهد داشت.
_ ما با پیوند دادن هدفهای شرکت و پاداشها و تشویقهای کارکنان _ در آنان انگیزه آفریده ایم ولی افزون بر این _ عوامل دیگری را هم بکار گرفته ایم که احساس مالک بودن را در کارکنان بر می انگیزد و موجب بروز بالاترین توانمندی آنان می گردد. یکی از این عوامل _ ایجاد میل و توان یادگیری پیوسته است.
_ توان بررسی علمی رفتار مشتریان و پاسخهای او به اطلاعات عرضه شده از سوی هر شرکت امری بزرگ است. و این کار در اینترنت به گستردگی و بی درنگ شدنی است.
شما پیشنهادی به مشتریان می دهید و دو ساعت بعد تاثیر و پیامدهای آنرا می بینید.
_ اینترنت و اینترانت درون سازمانی _ موجب صرفه جویی چشمگیر در زمان و هزینه ها می گردد و اطلاعات را بدون گرفتاریهای دنیای عینی _ همواره به روز و آماده نگه می دارد.
_ در اجرای الگوی بی واسطه و تولید بر پایه سفارش مشتری _ ما از نگهداری کالا در انبار و کاهش روز افزون بهای آن _ فارغ هستیم . تامین کنندگان را هم از نیازهای تولیدی خود آگاه می کنیم . بنابراین _ نیازی به نگهداری حجم زیادی از مواد خام و قطعات را نداریم.
پیامد اینگونه صرفه جوئیها را مستقیم به مشتریان منتقل می کنیم و ضمن خشنود تر کردن آنان بر امیتاز رقابتی خود می افزائیم.

   + مهندس فریدون دشتی ; ۳:٢٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۱/۱٠/۸
comment نظرات ()