مدیریت صنایع و بهره وری

توصيه شماره دو

تو با تعيين هدفها و ارزشها ی کليدی -. ميدان بازی و قوانين آن را تعيين می کنی . تو تعيين میکنی چه کسی در چه موقعيتی بازی کند . آنگاه باید از ميدان خارج شوی و بگذاری بازيکنان توپ را به حرکت در بياورند .
هدفها و ارزشها چهارچوب زمين بازی هستند . بازيکنان بايد بدانند با رعايت قوانين مجازند در اين چهار چوب -. به هر جا که می خواهند بروند . وقتی توپ در زمين در حال بازی است -. تو وارد گود نخواهی شد .

   + مهندس فریدون دشتی ; ۱۱:٤۱ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٢/۳/۱۳
comment نظرات ()