مدیریت صنایع و بهره وری

توصيه شماره سه

رمز واقعی مديريت موفق کشف رفتار طبيعی افراد است و اينکه بدانی چگونه سازمان را برای بهره بردن از آن رفتارهای طبيعی سازگار کنی بسياری از مديران به گونه ای ديگر با اين واقعيت برخورد می کنند .

   + مهندس فریدون دشتی ; ۱۱:٤٤ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٢/۳/۱۳
comment نظرات ()