مدیریت صنایع و بهره وری

برای ساختن اتومبیل های آینده ، نیاز به ساختن شهرهای آینده داریم

 چگونه می توان طراحی شهری را با طراحی های خودروها انجام داد ؟ امروزه اتومبیل ها بطور فزاینده توسط بهره برداران ساکن در شهرها جابجا می شوند. براساس گزارشی در سال 2007 در آمریکا پدیده رشد جمعیت ومهاجرت برای اولین بار درتاریخ موجب شکاف بین مناطق شهری وروستایی شده است . این روند درچند


دهه آینده نیز ادامه یافته وموجب شهرگرایی بیشتر در جهان خواهد شد .در سال 1950 نیویورک تنها شهر میلیونی( با جمعیتی معادل 10 میلیون نفر) در روی کره زمین محسوب می شد . وامروزه تقریبا 25 شهر میلیونی در کشورهای در حال توسعه ظهور نموده اند . برای مروربراین روند فقط کافی است نگاهی بیاندازیم به شهرگرایی ومهاجرت روستاییان فقیر به مناطق شهری در کشور چین برای فرصت های اقتصادی بهتر . متخصصین جمعیت شناس معتقدند که در دهه های آینده بیشترین رشد شهرنشینی در آسیا وآفریقا اتفاق خواهد افتاد .

همچنین بطور همزمان اشتیاق افراد برای ادامه رشد وپویایی نیزبیشتراتفاق خواهد افتاد . تاریخ نشان میدهد که بدنبال توسعه اقتصادی درکشورها افراد برای حمل ونقل، چهارچرخه های خود را موتوری کرد ه اند. بطوریکه امروزه تقریبا ناوگان مذکور شامل 800 میلیون اتومبیل است که به 8/7 میلیارد نفر ساکن در روی کره زمین خدمت ارائه میکنند .دردنیای توسعه یافته از هر 10 نفر7 نفرمالک خودرو است ، در حالیکه این رقم در کشورهای در حال توسعه از هر 10نفر2 نفر مالک خودرو می باشند . ادامه رشد اقتصادی درکشورهای برزیل ، روسیه ، هند وچین موجب رشد فزاینده ناوگان مذکورشده که تا سال 2020 به بیش از یک میلیارد اتومبیل بالغ خواهد گردید . نتیجه منطقی ادامه استفاده از چنین مدل حمل ونقل شخصی ، بوضوح ترکیبی غیرکارآ در زمینه های انرژی ، محیط زیست ، قطع عرضه سوخت فسیلی ، نظام شهری پراکنده و قارچ گونه  ومتکی به اتومبیل خواهد بود که در اثر شلوغی وازدحام بیش ازحد بناچاربا مدل های دیگر حمل ونقل جایگزین خواهد شد . برای حل وفصل بنیادین این معضل اعم از شکل اتومبیل ها ونحوه استفاده ازآنها در شهرها ( که جزء ضروریات زندگی امروزی ما شده ) چه راه حل هایی باید در پیش بگیریم . در زیر به برخی از آنها می پردازیم : 

   + مهندس فریدون دشتی ; ۸:۳٩ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/۱٠/٢٠
comment نظرات ()