مدیریت صنایع و بهره وری

کنترل خودرو توسط انسان در مقابل واحد کنترل داخلی یا خودرو راننده سرخود :

 خودروهای امروز توسط انسان رانده می شوند . رانندگان به کمک تعدادی از دستگاههای رمزدارحرکت خودرو را هدایت می نمایند ، مانند ترمزهای ضد قفل برای توقف ایمن ،  کنترل سازگاردر بزرگراهها ، حسگرهای مخصوص برای احتراز ازخارج شدن از مسیر ودست اندازها ، موقعیت یاب برای مکان های نا آشنا ،

   + مهندس فریدون دشتی ; ۸:٤۸ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/۱٠/٢٠
comment نظرات ()