مدیریت صنایع و بهره وری

توصيه شمار چهار

سازمانها در قرن بست و يکم به جای جلب رضايت مشتری سعی دارند اشتياق آنان را برانگيزانند .
شرکتهايی در قرن بيست و يکم موفق هستند که رويا پردازی کنند و زمينه تحقق اين رويا را فراهم سازند

   + مهندس فریدون دشتی ; ۱۱:٥٢ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٢/۳/۱۳
comment نظرات ()