مدیریت صنایع و بهره وری

امثال و حکم در مدیریت دوغ و دوشاب یکی است

این مثل نیز کاربرد زیادی در مدیریت دارد و شاید کاربرد اصلی آن این است که ارزش کار یکی را ندانستن بخصوص در بین مدیران میانی و متخصصین این اصطلاح بکار برده می شود . در مدیریت منابع انسانی نیز از آن استفاده شایانی می تواند بکند .

وقتی که به زحمات و فداکاریهای افراد توجه نشود و خوب و بد و زشت


و زیبا در یک کفه قرار گیرد به ضرب المثل بالا استشهاد و تمثیل می کنند و یا به عبارت دیگر می گویند: "دوغ و دوشاب پیشش یکی است."

دوغ که متفرع از ماست است و پس از گرفتن کره از ماست باقی می ماند در محیط گله داری بیشتر به مصرف تغذیۀ سگان گله می رسید. دوشاب همان شیره است که با پختن آب انگور به دست می آید.
اما وجه تناسب دوغ و دوشاب و توجه به اهمیت یکی بر دیگری را در سرزمین لرستان باید جستجو کرد زیرا به قرار تحقیق لرهای گله دار برای دوغ که کره آن گرفته شده ارزش و اهمیتی قابل نبوده اند و غالباً آن را به دور می ریختند.
دوشاب که به اصطلاح دیگر آن را شیره می گویند چون مواد اولیه و وسایل تهیه و تدارک آن برای گله دارها فراهم نبود بدون تردید عزت و اهمیت بیشتر داشت و هرگز دوغ بی خاصیت در نزد لرها نمی توانست جای دوشاب را بگیرد.
لرهای گله دار و به طور کلی طبقۀ حشم دار، دوشاب را به سبب شیرینی و حلاوتش دوست دارند زیرا علاوه بر آنکه ذائقه را شیرین می کند در سرمای سخت زمستان در کوهستانها بر میزان کالری و حرارت بدن می افزاید.

   + مهندس فریدون دشتی ; ٧:۱٢ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/۱٠/٢۱
comment نظرات ()