مدیریت صنایع و بهره وری

امثال و حکم در مدیرت نخود سیاه

خدائیش با نوشتن این مطالب ما دنبال نخود سیاه نیستیم آیا کار دیگری بجز نوشتن نداریم که دنبال نخود سیاه افتادیم .

به طوری که می دانیم نخود از دانه های نباتی است که چند نوع از آن در ایران و بهترین آنها در قزوین به عمل می آید.
انواع و اقسام نخودهایی که در ایران به عمل می آید


همه به همان صورتی که درو می شوند مورد استفاده قرار می گیرند یعنی چیزی از آنها کم و کسر نمی شود و تغییر قیافه هم
نمی دهند مگر نخود سیاه که چون به عمل آمد آن را در داخل ظرف آب می ریزن تا خیس بخورد و به صورت لپه دربیاید و چاشنی خوراک و خورشت شود.
مقصود این است که در هیچ دکان بقالی و سوپر و فروشگاه نخود سیاه پیدا نمی شود و هیچ کس دنبال نخود سیاه نمی رود، زیرا نخود سیاه به خودی خود قابل استفاده نیست مگر آنکه به شکل و صورت لپه دربیاید و آن گاه مورد بهره برداری واقع شود.

   + مهندس فریدون دشتی ; ٧:٤۳ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/۱٠/٢۱
comment نظرات ()