مدیریت صنایع و بهره وری

تنها راه نجات

تنها راه خروج از وضعيت بد اقتصادی که هم اکنون در کشور می باشد . توسعه اقتصادی و افزايش در آمد ملی است . و اين دو مستلزم گسترش توليد و توليد نيز وابسته به عوامل کار و سرمايه است . اما با توجه به اختصاص ۷۰ درصدی بودجه به بخش خدمات و تعطيلی واحدهای صنعتی راهی برای نجات اقتصاد ايران می توان متصور شد. تا نظر شما چه باشد ..

   + مهندس فریدون دشتی ; ٢:٢۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/۳/۱۳
comment نظرات ()