مدیریت صنایع و بهره وری

امثال و حکم در مدیریت دری وری گفتن

این کلمه را نیز زمانی دعوا بکار می برند بلاخره  مدیران نیز وقتی عصبانی می شوند باید یه چیزی بگویند که بکار بردن این جمله شاید بد نباشد البته پس از فرو کش شدن عصبانیت بهتر است به حرف طرف دوباره گوش دهیم شاید هم زبان شده و مشکل نامفهومی و دری وری طرف حل بشود

باید دانست که اشتقاق زبان دری از واژۀ دَر است که به عربی باب گویند یعنی زبانی که در درگاه و دربار پادشاهان بدان


سخن می گویند. زبان دری از نظر تاریخی ادامۀ زبان پهلوی ساسانی یعنی فارسی میانه است که آن نیز ادامۀ فارسی باستانی یعنی زبان رایج روزگار هخامنشیان می باشد.

عقیده بر این است که چون ایرانیان در خلال پانصد سال- از قرن سوم تا هشتم هجری- زبان دری را به خوبی نمی فهمیدند و غالباً به زبان محلی مکالمه می کردند لذا هر مطلب نامفهوم را که قابل درک نبود به زبان دری تمثیل می کردند و واژۀ مهمل وری را به زبان اضافه کرده
می گفتند:"دری وری می گوید" یعنی به زبانی صحبت می کند که مهجور و نامفهوم است.

   + مهندس فریدون دشتی ; ۳:۱٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٠/٢۱
comment نظرات ()