مدیریت صنایع و بهره وری

کار را با نشان دادن مقصد نهايی آغاز کنيد

انسانها نيازمند هدفهای با معنا هستند . هدف از زندگانی همين است . اگر هدف نهايی مشترک باشد به همه چيز خواهيم رسيد. همه رهبرانی را که من می شناسم از هدف نهايی تصويری واضح و مشخص دارند . و اگر کارکنان هر سازمان با آرمان و هدف نهايی مشخصی همسو و هماهنگ شوند -. آن سازمان سازمانی نيرومند خواهد شد .

منبع :
کتاب مديران کهنه کار زمانه نو نویسنده وارن بنيس مترجم مهندس امينی

   + مهندس فریدون دشتی ; ٢:۱۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/۳/۱۸
comment نظرات ()