مدیریت صنایع و بهره وری

معنا

آشکارترين فرق بنگاه آينده با همتای کنونی آن در فرآورده هايی که می سازند يا در تجهيزاتی
که به کار می برند نيست -. تفاوت آن ها در اين است که کدام يک از آنها کار می کند -. چرا کار می کند و کار برای آن چه معنايی دارد

منبع :
کتاب مديران کهنه کار زمانه نو نویسنده وارن بنيس مترجم مهندس امينی

   + مهندس فریدون دشتی ; ٢:۳۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/۳/۱۸
comment نظرات ()