مدیریت صنایع و بهره وری

آفرينش آرمان

اگر کسی با اعتماد بنفس در مسير آرزو هايش به پيش برود و بکوشد طوری که می خواهد زندگانی کند در زندگانی کامياب خواهد شد . اگر در آسمان کاخ ساخته ايد نگران نباشيد -. جای کاخ همان جاست -. شما بايد شالوده های کاخ را در زير آن بگذاريد .
زمانه به رهبرانی نياز دارد که با آفرينش آرمان و سپس تبديل آن به واقعيت -. رويا ها را زنده کنند ...............

   + مهندس فریدون دشتی ; ٢:۳٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/۳/۱۸
comment نظرات ()