مدیریت صنایع و بهره وری

برآوردن رويا

برآوردن رويا پنج مرحله دارد :
۱- انتقال و همه فهم کردن آرمان
۲- گزينش وسواس گونه
۳- خشنود ساختن
۴- بازآموزی
۵- سازماندهی دوباره

   + مهندس فریدون دشتی ; ٢:٤٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/۳/۱۸
comment نظرات ()