مدیریت صنایع و بهره وری

انتظار کارکنان از مديريت

بيشتر کارکنان از مديريت چه انتظاری دارند ؟ به نظر من توقع آنها مفهوم بخشيدن به کار و نشان دادن مسير و جهت اعتماد -. حس اميد و خوش بينی -. و ديدن حاصل کار است .

   + مهندس فریدون دشتی ; ٢:٥٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/۳/۱۸
comment نظرات ()