مدیریت صنایع و بهره وری

گفته ديکنز

چالز ديکنز گفته است بدترين دوران می تواند بهترين دوران باشد -. و چه راست گفته است .

   + مهندس فریدون دشتی ; ٢:٥٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/۳/۱۸
comment نظرات ()