مدیریت صنایع و بهره وری

استراتژی جامع و موثر.اصولی . اساسی . طبیعی و با فلسفه و طبیعت مسائل جامعه

استراتژی جامع و موثر.اصولی . اساسی . طبیعی و با فلسفه و طبیعت مسائل جامعه هماهنگ است .

حل همه مشکلات جامعه نیازمند استراتژی جامع و موثری است . که دارای خصوصیاتی باشد .

۱- اصولی باشد : بر اساس اصول انتظارات . آرمانهای انقلاب اسلامی ملت ایران باشد

۲- اساسی باشد : مسائل و مشکلات کشور را بصورت بنیادین مورد توجه و حل و فصل قرار دهد .

۳- طبیعی باشد : با طبیعت مسائل و نیازها و انتظارات . علتهای بوجود آورنده مشکلات و درمان آنها هماهنگ باشد .

استراتژی جامع و موثر.اصولی . اساسی . طبیعی و با فلسفه و طبیعت مسائل جامعه هماهنگ است .

حل همه مشکلات جامعه نیازمند استراتژی جامع و موثری است . که دارای خصوصیاتی باشد .

۱- اصولی باشد : بر اساس اصول انتظارات . آرمانهای انقلاب اسلامی ملت ایران باشد

۲- اساسی باشد : مسائل و مشکلات کشور را بصورت بنیادین مورد توجه و حل و فصل قرار دهد .

۳- طبیعی باشد : با طبیعت مسائل و نیازها و انتظارات . علتهای بوجود آورنده مشکلات و درمان آنها هماهنگ باشد .

استراتژی جامع و موثر . نتیجه بررسی و کارشناسی بخشهای مختلف از زوایای گوناگون است . که نتیجه همه کارشناسیها و کشف راه حل اصلاح ریشه ایی به استراتژی جامع و موثر منتهی شود . به یک معنا استراتژی جامع و موثر جامع همه برنامه ها و استراتژی های بخشی است .

استراتژی جامع و موثر هماهنگ و مکمل نمودن همه نیازها و نیروها و سرمایه ها . برنامه ها و استراتژی های بخشی با یکدیگر است . تا نیازها و منافع و سرمایه های بلوکه شده بین بخشی بصورت متقابل آزاد و فعال شود . که اینکار باعث کاهش بارهای کاری . کاهش هزینه ها . فعال شدن همه نیروها و سرمایه ها . رضایت مندی ملی . افزایش توانایی و ایجاد فراغ بال و اقتدار دولت برای مدیریت اصولی . اساسی و یکپارچه همه مسائل جامعه میشود .

نبود استراتژی جامع و موثر . به معنای بررسی ناقص . حاکمیت تفکر بخشی . فصلی . صنفی و سطحی نگرانه . توسعه یک بعدی و مرحله ایی و طولانی مدت و جزیره ایی است . که باعث عدم هماهنگی . بلوکه ماندن نیازها و منافع بین بخشی . گرفتار شدن مدیریتهای جامعه در کلاف مشکلات و انتظاراتی بخشی . استمرار تضادها و تناقض ها و تقابلها و رقابت های منفی است . و عدم امکان بهره برداری و بهره وری از نیروها و سرمایه ها . عدم هماهنگی فعالیت ها با یکدیگر . و رشد معضلات و هزینه ها و کاهش درآمدها خواهد بود .

در حالی که استراتژی جامع و موثر متناسب با تواناییها و خصوصیات مادی و معنوی جامعه و ملت ایران است . و روح حماسه ساز ایرانی . اسلامی ملت ایران نیرو محرک و موتور فعال کننده همه خصوصیات مثبت ملی ایرانیان است . که در شرایط فعلی بعلت نبود استراتژی جامع و موثر بلا تکلیف رها شده است . و این بی توجهی باعث اختلاف و تشتت و پراکندگی نیروها و سرمایه ها شده است .

بطور مثال اگر تحول اقتصادی و هدفمند نمودن یارانه ها در قالب استراتژی جامع و موثر اجرا میشد . کمتر گرفتار پیچ و خم بررسی و نظرات به حق ومتضاد و اما و اگرها قرار میگرفت . چرا که این ترس و نگران بخاطر ناقص بودن . هماهنگ و مکمل نبودن نیروها . سرمایه ها و نیازهای مختلف جامعه با یکدیگر است . که باعث بوجود آمدن اضطرارها و تنگناها و عدم بهره برداری و بهره وری از فرصت و تواناییهای ملی میشود . در حالی که استراتژی جامع و موثر همه موانع پیش روی تحول اقتصادی را مضمحل و همه غل و زنجیرهای مرئی و نامرئی را از دست و پا . فکر و ذهن حکومت و بخش خصوصی و همه اقشارجامعه را باز میکند . و آزادی عمل کاملی را برای مهندسی و نوسازی جامعه در همه زمینه ها را ایجاد میکند .
http://dolateeshgh.blogfa.com

   + مهندس فریدون دشتی ; ۱۱:٠٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٠/٢۱
comment نظرات ()