مدیریت صنایع و بهره وری

 

سلام و درود بر توليد كنندگان علم كسانی كه در راه پيشبرد علم تلاش می نمايند جامعه امروز ما بيش از هر چيز به اين توليدات نيازمند است حلقه مفقوده ای كه اگر بدرستی به خدمت گرفته شود رفاه و آسايش و توانايی را برای ما به همراه خواهد داشت اينكه امروز در دنيا كسانی ادعای ابر قدرتی می نمايند دليلش فقط اين گفته فردوسی است كه توانا بود هر كه دانا بود جدا اين حرف اگر به منصه ظهور برسد ما را از اين رو به آن رو خواهد كرد برای اين كار نياز به يك عزم جدی و جوانانی علاقمند داريم البته برنامه ريزان نيز بی تاثير نيستند اما اينكه ما عادت كرده ايم كه ما را هول دهند تا كاری را انجام دهيم اين خيلی عادت ناپسندی است كه هر چه زودتر بايد تغيير نمايد هم اكنون دانش بشری در اختيار ما می باشد و كشور نيز از آدمهايی كه بتوان با آنها كار علمی كرد نه تنها خالی نيست بلكه بعضی از آنها همه روزه حرف خود را در بهترين مجلات علمی دنيا می زنند پس چه بايد كرد فقط بايد جنبيد ما از غافله نبايد بيشتر از اين عقب بمانيم من شاهد اين جوش و خروش در جايی كه درس می دهم هستم و اميدوارم با كمك آنان به اين توليد اساسی دست يابم

   + مهندس فریدون دشتی ; ۳:٢۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۳/٩/۱
comment نظرات ()