مدیریت صنایع و بهره وری

بهره وری چيست

بهره وری بايد برای همه مطرح باشد . راه دستيابی به اين هدف اين است كه بهره وری را با منش انسانی بيان كنيم .

بهره وری يك بينش فكری است كه سعی دارد بطور پيوسطه آنچه را كه بوده و هست بهبود بخشد . تحت چنين بينش و ذهنيت فرد به اين اعتقاد و باور می رسد كه می تواند امروز كارهايش را بهتر از ديروز و فردا بهتر از امروز انجام دهد .

بهره وری از جايگاه مشتری :

مشتری در مورد محصول و يا خدمت نگران چهار چيز است

۱) مقدار   ۲) كيفيت  ۳) قيمت  ۴) زمان تحويل

از ارتقاء بهره وری . مشتری انتظارات زير را دارد :

۱) مقدار و تعداد بيشتر كالا اگر نياز داشته باشد

۲) كيفيت بهتر

۳) قيمت پايين

۴) زمان تحويل بهتر بموقع

 بهره وری از جايگاه كارخانه :

از جايگاه كارخانه . ارزش افزوده در ازاء هر نفر موضوع اصلی ارتقاء بهره وری است .

نكات كليدی برای افزايش ارزش افزوده عبارتند از :

۱) توسعه محصولات جديد كه ارزش افزوده بالاتر دارند

۲) افزايش ارزش افزوده هر نفر از طريق بهبود عمليات

هر كارخانه مجبور است برای رضايت مشتری در برطرف كردن نياز های او از يك سو و برای افزايش ارزش افزوده بيشتر از سوی ديگر كار و تلاش كند . بنابراين كارخانجات بايد نكات زير را بهبود بخشند .

۱) ظرفيت توليد ( مقدار توليد برای مشتری )

۲) كيفيت

۳) هزينه ( قيمت برای مشتری )

۴) زمانبندی تحويل ( برنامه ريزی و توالی توليد )

۵) ايمنی

۶) روحيه و انگيزش

منبع : كايزن از دكتر اقدسی

 

   + مهندس فریدون دشتی ; ٥:٤٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۳/٩/۱
comment نظرات ()