مدیریت صنایع و بهره وری

بهبود بهره وری - كاهش هزينه

قدم اول : حل مسائل بحرانی

۱- كاهش قراضه ها - دور ريزها و ضايعات : صرفه جويی در هزينه و نيروی كار - مواد- انرژی

۲- كاهش محصولات درجات پايين : افزايش فروش و برگشت

۳- كاهش دوباره كاری - صرفه جويی در هزينه نيروی كار

۴- كاهش موجودی های مرده و اضافی : صرفه جويی در هزينه مواد - انرژی نيروی كار

۵- بهبود راندمان : صرفه جويی هزينه نيروی كار

قدم دوم : آناليز هزينه و كاهش آن

۱- انتخاب محصولات اصلی

۲- آناليز قيمت تمام شده و تعيين هزينه بحرانی

۳- ايده های كاهش هزينه بحرانی را به بحث بگذاريد

۴- آزمايش ايده ها

قدم سوم : مهندسی ارزش

۱- يك محصول را به عنوان مدل انتخاب كنيد

۲- طراحی محصول را بوسيله آناليز هزينه اجزای مختلف طراحی مرور كنيد

منبع : دكتر اقدسی

   + مهندس فریدون دشتی ; ٧:٤٤ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۳/٩/۳
comment نظرات ()