مدیریت صنایع و بهره وری

دگرگونی انسانها

ندایی که در گفتار ده ها هزار مدیر بزرگ شنیده شده بشرح ذیل می باشد :

انسانها زیاد دگرگون نمی شوند .

وقت خود را به درون جا دادن چیزی که بیرون از طبیعت

انسانها مانده است هدر ندهید .

بکوشید تا آنچه را در نهاد انسانهاست ـ بیرون آورید .

این کار بسی دشوار است .

منبع خرد مدیران بزرگ این بینش است . آنچه با و برای کارکنان می کنند ـ از اینجاست . بنیان

پیروز مندی آنان در مدیریت بر این پایه استوار است.

منبع :کتاب رهیدن از قانون های کهنه دکتر رضایی نژاد

   + مهندس فریدون دشتی ; ٢:٥٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۱/۱۱/۱
comment نظرات ()