مدیریت صنایع و بهره وری

كتاب درس هايی از آينده

در ذيل از آخرين كتابي كه خواندم نكاتي را برايتان مطرح مي نمايم كه اميدوارم مورد استفاده قرار گيرد .

نام كتاب درس هايي از آينده

نويسنده استان ديويس

مترجم غلامحسين خانقايي

ناشر فرا

در مقدمه خانم دكتر فريبا لطيفي گفته اند : ناشناخته بودن آنچه كه پيش رو داريم و ترس از آينده ناپيدا – از زمانهاي بسيار دور انسان را وامي داشت تا دست به دامان جادوگران – طالع بينان و پيشگويان شود تا چشم اندازي نسبت به آينده اش پيدا كند .

انسان غافل از اين بود كه آينده قابل پيش بيني نيست – بلكه بشر آينده را مي سازد ! بشر مي انديشد و هر آنچه كه در ذهن او قابل تصور است روزي به ووقوع مي پيوندد . لذا آينده نگران نقش مهمي در چگونگي آينده جهان دارند و تعيين كننده آينده زندگي ما هستند .

استان ديويس – استاد صاحب نام مديريت و نويسنده كتاب معروف مديريت در ابهام – يكي از آينده نگران آينده ساز است . وي در كتاب مديريت در ابهام و همچنين كتاب حاضر درس هايي از آينده چشم انداز گسترده اي از تحولاتي كه در جهان كسب و كار و مديريت سازمان ها در حال و آينده روي مي دهد در پيش روي خوانندگان مي گشايد .

 

 

 

اما نكاتي از كتاب :

 

يكي از راه هاي افزايش دقت و پيش بيني و رمز موفقيت كساني كه مي خاهند آينده پژوه شوند اين است كه بر اكتشاف تمركز كنند و از ابداع خوداري نمايند .

مسير حركت پديده ها را پيدا كنيد و منطق نهايي حاكم بر آنها و نتيجه غايي ناشي از آنها را شناخته و تشريح و تبين نماييد . چنانچه مثال ها و نمونه هاي اوليه پيش بيني خود را در دور اطراف مشاهده كرديد مطمئن باشيد كه پيش بيني تان درست است. شما آفريننده ي ججهت حركت نيستيد – بلكه تنها قبل از ديگران به كشف آن موفق مي شويد .

 

يا در جايي ديگر آقاي ديويس ميگويد :

سرعت فزاينده تغيير و تحول در همه جا به چشم مي خورد – و مثال ديگري از چگونگي استخراج ايده هاي نو از اصول اساسي و بديهي را به دست مي دهد . دو سال پيش در مورد اندازه گيري و اين كه چگونه هر گونه اندازه گيري  در نقطه اي از زمان انجام مي شود – فكر مي كردم . زماني كه بهاندازه گيري مجدد هر پديده اقدام مي كنيد – در نقطه زماني ديگري قرار داريد . با توجه به شتاب فزاينده تغييرات پديده ها – فاصله زماني بين دو اندازه گيري يك پديده در حال كوتاه شدن دايمي است . با يك نتيجه گيري منطقي از اين پديده ها متوجه خواهيد شد كه – حداقل در دنياي كسب و كار – فاصله هاي زماني بين اندازه گيري ها به قدري كوتاه مي شود كه اندازه گيري از حالت دوره اي به لحظه اي و دايمي تبديل مي گردد . در گذشته رسم بود كه دفتر مالي شركتها را به صورت ساليانه مي بستند – سپس اين  فاصله  به سه ماهه كاهش يافت – و اكنون به طور معمول حسابها در فاصله هاي زماني ماهيانه مي بندند . به هر حال در 1999 شركت سيسكو سيستمز موفق شد تا دفاتر مالي شبكه جهاني خود را به صورت روزانه ببندد – و در سال 2000 توانست تا آن را به صورت ساعتي در آورد .

 

 

   + مهندس فریدون دشتی ; ۱۱:٤٢ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٤/۳/۳
comment نظرات ()