مدیریت صنایع و بهره وری

موج چهارم

موج چهارم هم مبحث خوبی بود که مايلم آن را و موج ها يا تغييرات قبل از آن را مورد بحث قرار دهم اين مبحث نيز اگر در کشور پياده شود می تواند بسياری از مشکلات کنونی را حل کند . البته بستر های آن قبلا بايد آماده شود که برخی از آنها آماده شده

ولی نياز به بسترهای بيشتری می باشد .

   + مهندس فریدون دشتی ; ٦:۱٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/۸/۱٤
comment نظرات ()