مدیریت صنایع و بهره وری

مطالعه شرکت ها ی توليد کننده فنر لول

مواردی که در بالا مطالعه فرمودید در ارتباط با فنر تخت بود در ذیل به بررسي شركتهاي توليد كننده فعال و در دست اجرا فنر لول می پردازیم

 

آمار شركتهاي فعال فنر لول / تن

 

         

             نام شرکت                                                             نوع محصول      وزن تولید

شركت اميد فنر

فنر لول

1600

شركت توليد شهاب فنر قم

فنر لول

20

شركت توليدي و صنعتي فنر لول ايران

فنر لول

1600

شركت توليدي و صنعتي فنر لول ايران

فنر لول

1000

شركت تعاوني 422

فنر لول

123

فابريك فنر

فنر لول

100

صنعتي پارت فنر

فنر لول

65

توليدي و صنعتي ايران فنر

فنر لول

55

فولاد فنر امير

فنر لول

165

جمع كل

4728

 

آمار شركتهاي در دست اجرا فنر لول / تن

نام واحد

محصول

ظرفيت

فنر گستر قزوين

فنر لول

240

شركت پيشتاز فنر پارس

فنر لول

200

شركت كيميا فنر قم

فنر لول

135

شركت فنر سازي زرسار

فنر لول

200

شركت زر

فنر لول

3650

جمع كل

4425

 

جمع كل شركتهاي فعال و در دست اجرا فنر لول به اضافه ظرفيت فنر لول شركت خاور  مساوي است با

 

11653 تن می باشد .

 

این حجم تولید نیز بسیار زیاد است و متاسفانه بسیاری از شرکتهای دولتی  فقط سرمایه خود را خوابانده اند چرا که اصلا امکان کار برای آنان وجود ندارد . تازه آمار واردات نیز در این تحقیق در نظر گرفته نشده که آنهم می تواند بیانگر افزایش این آمار که حداقل دو برابر نیاز کشور است – باشد .

 

 

 

 

 

 

   + مهندس فریدون دشتی ; ٢:٠۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/۱٠/۱۸
comment نظرات ()