مدیریت صنایع و بهره وری

عوامل موثر بر بهره وری در کارخانجات ژاپنی

محیط کارخانجات ما بیشتر شبیه محیط های نظامی است . به عبارتی ارتش ژاپن در ----

کارخانجاتش متمرکز است . سربازان با انیفورم های همرنگ و هم شکل بی وقفه در حال کارند

هوای اکثر واحدها سرد است و وسایل گرما زا کاربرد چندانی ندارد . به زعم مدیران ـ کارگر با

تحرک و کار بیشتر باید گرما را در وجود خود بوجود آورد . قرار دادن بخاری و گرم کردن محیط خود

بخود پتانسیل کار را پایین می آورد و موجب تنبلی و چرت زدن آنها می شود . شما اگر دقت

کرده باشید در محیط کار تعداد صندلی ها نیز کم است . چرا که قرار نیست کسی در هنگام

کار بنشیند. اینها همه از عواملی است که بهانه کم کاری و کاهش بهره وری را به حداقل میزان

خود می رساند و لذا کارگران در کارخانه راهی جز کار کردن بیشتر ندارند.

   + مهندس فریدون دشتی ; ۱٢:٤٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۱/۱۱/٢
comment نظرات ()