مدیریت صنایع و بهره وری

آشنایی با بعضی اصطلاحات

چالش : اغلب وقتی کلمه ی چالش را می شنویم – ذهنمان معطوف به غلبه بر آن می شود. در واقع ریشه این کلمه از واژه ی لاتین calumnia   مشتق شده و به معنای خدعه است . اما معنای دیگری نیز دارد که از نظام طبیعی اخذ شده است و به معنای شرایطی محیطی است که رشد را کنترل می کند    

 

یادگیری : ریشه واژه یادگیری – کلمه هند و اروپایی (leis) است که به معنای شیار انداختن یا دنبال کردن است . یاد گرفتن به معنای تقویت توانایی به کمک تجربه است که از پیگیری امور به دست می آید .        کنترل این نوع یادگیری بسیار دشوار است اما دانشی پایدار تولید می کند و به فرد یادگیرنده این توانایی را می دهد که هنگام برخورد با موقعیت های مختلف رفتاری اثربخش داشته باشد .

   + مهندس فریدون دشتی ; ٧:۱۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/۱۱/٤
comment نظرات ()