مدیریت صنایع و بهره وری

فرهنگ سازمانی

انجا که تکنولوژی ها به هم نزدیک ؛ ساختارها از روی هم تقلید و شیوه های تولید شبیه هم می شوند ؛ تعیین کننده رقابت و تضمین کننده موفقیت ؛ فقط می تواند فرهنگ  باشد و سازمانی که بتواند ساختاری فعال  و انعطاف پذیر داشته برای بالندگی و رشد فرهنگ را پدید آورد ؛ پیش از دیگران از دروازه آینده  خواهد گذشت .

این فرهنگ است که نیروی کار ژاپنی را همچون خانواده ای متحد به زیر یک سقف مشترک می کشاند و در حالیکه آنها نسبت به تولید محصول با کیفیت مسؤل می سازد ؛ در وجودشان ریشه های تعصبی مذهبی را نسبت به مفاهیمی مدرن چون سازمان ؛ تولید و کیفیت رشد می دهد و آنان را وا می  دارد تا بدون هیچ شرمی ؛ در بامداد هر صبحی مقابل پرچم شرکتشان بایستند و همچون آیینی روحانی ؛ سرود " کیفیت برای  زندگی ؛ کیفیت برای محصول " را بخوانند .

این فرهنگ است که تئوریها ی اقتصادی را ؛ جامه تحقق می پوشاند و نظریه های آکادمیک را در فرآیند تبدیل ایده به عمل به اثبات می رساند و در تغییر جایگاه جامع از سنت به مدرنیته و از تفکر کشاورزی گاو آهنی به سوی صنایع پیشرفته رباتیک ؛ نقش اصلی را ایفا کرده و بازار را به شبکه ی به هم پیوسته ی قابل دسترسی در دهکده جهانی تبدیل می کند .

 

   + مهندس فریدون دشتی ; ٢:٤٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/۱۱/۸
comment نظرات ()