مدیریت صنایع و بهره وری

تفکر ناب رهبری به سبک غازها

ایده ناب ژاپنی ها ؛ فلسفه ای شد که 20 سال بعد یعنی در 1970 اقتصاددان برجسته ژاپنی ؛ از آن تحت عنوان " تئوری پرواز غازهای وحشی " نام برد و آن را فرهنگ غالب پیشتازان صنعت خودروی جهان دانست . تئوری نمادین و ملموسی از پرواز گروهی غازهای مهاجر که به هنگام کوچ زمستانی از قانون تغییر تدریجی گرانیگاه رهبری تبعیت می کنند . و هیچ غازی در تمام طول سفر ؛ ایفاگر نقش واحد رهبری نیست .

این تئوری بر این نکته تاکید دارد که هنگام آن فرا رسیده که به غریزه های طبیعت اعتماد کرده و آن را به عنوان الگو ؛ به صنعت و اقتصاد تعمیم دهیم . تغییر کانون تمرکز سرمایه گذاری بر شرکت های تولید کننده ی محصول نهایی و انتقال آن به سوی مراکز تولیدات واسطه ای و تامین کنندگان مواد اولیه ؛ درسی است که از پرواز غازهای وحشی می توان آموخت .

درس دیگر این پرواز سمبلیک آن است که غازها با آگاهی کامل از مسیر پرواز و مقصد نهایی گروه ؛ به یک میزان در آرمان مشترک پرواز سهیمند و هر کدام به اهمیت و نقش ارزشمند خود در این حرکت گروهی واقف بوده و نسبت به سفر طولانی و پر مخاطره شان متعهد و مسئول باقی خواهند ماند و در نهایت ؛ پیروزی و موفقیت متعلق به تمام گروه است .

این بینشی است که ارزش ها در سایه آن معنا و مفهوم می یابند و نقطه آغاز آن را به هدف نهایی پیوند می زند .

 

   + مهندس فریدون دشتی ; ۱٢:٢٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/۱۱/٩
comment نظرات ()