مدیریت صنایع و بهره وری

سازمان بوفالویی

جین بلاسکو از سازمانهایی که طبیعت بوفالویی دارند . چنین یاد می کند . فرهنگی که هنوز هم رگه های عمیقی از آن در نظام دیوانسالار  ریشه دارد و هر ساختاری را با غرق کردن در بروکراسی قدرتمدار ؛ فلج می سازد . از دیدگاه جین بلا سکو ؛ پایبندی و اطاعت کورکورکانه از یک رهبر واحد ؛ عدم استحقاق و جسارت تصمیم گیری به دلیل ترس از مسئولیت پذیری و پا سخگویی ؛ عدم اطلاع از چشم انداز و ماموریت سازمان به دلیل فشار برنامه های روزمره و عدم مشارکت فعال در برنامه های بهبود مستمر و سکون و ایستایی تا لحظه ابلاغ دستور ؛ شاخصه های یک سازمان بوفالویی است که از آنها گله ای پروار و پر هیکل ؛ اما آسیب پذیر و بی انگیزه می سازد که با حمله هر دشمنی ؛ از هم گسیخته و متلاشی می شود . در این سازمان ها ؛ با انحراف و سقوط رهبر ؛ همگی در دره مرگ ساقط می شوند و گام ها آنقدر فشرده است که نه می توان مسیر رو به پرتگاه را تشخیص داد و نه در برابر هجوم پشت سر مقاومت کرد .

   + مهندس فریدون دشتی ; ۱٢:٢٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/۱۱/٩
comment نظرات ()