مدیریت صنایع و بهره وری

مدیریت در ابهام

کتابی می خواندم بنام مدیریت در ابهام که نویسندگان آن استان دیویس و کریستوفر میر می باشد و آقای غلام حسین خانقائی آن را ترجمه کرده است این کتاب را قبلا مطالعه کردم ولی نکات آن را برای نوشتن بسیار


جالب دیدم بهمین خاطر برخی از مسائل انرا در ذیل می نویسم . البته مسائل کتاب مدیریت امروز و مدیریت قرن 21 را و مسائلی که با آن مواجهه می باشدرا مد نظر قرار داده است با طرح این موضوع می توان یک شاخص برای وضع موجود خودمان با دنیا را داشته باشیم واما مطالب:

نظام اقتصادی ابهام آمیز همانند تمام نظام های پیش از خود ؛ دارای سه بخش اصلی است ( که البته از نظر وظایف ؛ عملکرد ؛ و حد و مرز ؛ نامشخص و مبهم شده اند )

1-    ابهام در خواسته ها – جنبه تقاضایی اقتصاد – که در اثر آن دو مقوله " محصول " و " خدمت " در هم ذوب شده و تشکیل مقوله جدیدی به نام " پیشنهاد " را می دهند ؛ و نقش های " خریدار " و " فروشنده " در هم ادغام شده و به صورت یک نقش واحد " مبادله گر " در می آید .

2-    ابهام در عملکرد براورده کردن نیازها – جنبه عرضه ای اقتصاد – که در اثر آن استراتژی ها و سازمان ها از بین رفته و به صورت پایگاه های کامپیوتری اقتصادی Economic Webs و ارتباطات همه جا گستر در می آیند

3-    ابهام در منابع ؛ که در اثر آن انسان ها دیگر از نظر جنبه کارکنندگی و مصرف کنندگی خود مطرح نیستند ؛ و سرمایه ؛ بیشتر یک بدهی است تا دارایی . این منابع شدیدا در حال به دور ریختن معانی سنتی خود هستند ؛ درست به همان طریق که یک  پرنده پس از بیرون آمدن از آبگیر قطرات آب را از خود می تکاند .

 

   + مهندس فریدون دشتی ; ٧:٤۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/۱۱/۱٢
comment نظرات ()