مدیریت صنایع و بهره وری

کاتالیزور های آنزیمی

در حال حاضر می توان در بسیاری از فرآیندها ی تولید شیمیایی از میکروبها به عنوان  کاتالیزوراستفاده کرد . با استفاده از بعضی میکروبها حتی می توان مواد معدنی را از معادن با کیفیت نازل که قبلا غیر مولد محسوب می شدند استخراج کرد . حشراتی وجود دارند که می توان آنها را تعلیم داد تا مواد معدنی زائد را بخورند و از میان ببرند ، و می توانند حتی در سیانور نیز رشد کنند . در واقع در حال حاضر می توان مواد زائد را به گاز متان تبدیل کرد ، و به این ترتیب به رفع مشکل کمبود انرژی یاری رساند . همچنین می توانیم شاهد کشتیهای خود – پاک کننده ای باشیم که به طریقه ی زیست شناختی خزه ها را از بدنه ی خود می زدایند .

   + مهندس فریدون دشتی ; ۱۱:۳٠ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٤/۱۱/۱٦
comment نظرات ()