مدیریت صنایع و بهره وری

نوشتن استراتژی صنعتی

اولین نکته ای که در یک واحد صنعتی مهم است .قیمت تمام شده آن می باشد . قیمت تمام

شده متشکل از سه جزء است :

1- مواد 2- دستمزد 3- سربار

هر کشوری بر اساس موارد سه گانه فوق به ساخت یا خرید از بیرون کشور خود اقدام می نماید

همچنین دانشمندان خود را نیز بر روی این موارد و ساخت ماشینهایی که بتواند در کاهش

موارد فوق نقش داشته باشد - را بسیج می نماید.

پس اگر 150 رشته صنعتی در دنیا وجود داشته باشد و کشور های بزرگ در 25 رشته آن تلاش

می نماید _ چگونه است که ما در 135 رشته به فعالیت مشغولیم و سرمایه و فرصتها را در آنها

به هدر می دهیم .

متاسفانه نداشتن یک استراتژی صنعتی ما را به ناکجا آباد کشانده است . باید در دنیای پر

رقابت امروز مسیر و هدف و راههای رسیدن به آن را تعیین نماییم . تا این استراتژی مشخص

نشود وضع از این هم بدتر خواهد شد.

   + مهندس فریدون دشتی ; ٧:٥٢ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۱/۱۱/٧
comment نظرات ()