مدیریت صنایع و بهره وری

تئوری شعور

آقای دکتر مسعود ناصری در کتاب کوانتوم عرفان و درمان به لحاظ حضور ما در جهان و نحوه ی حضور و طرز فکر ما مطالبی را به شرح زیر دارند . که ملاحظه می فرمائید نکته ای که دراین مطالب است قیاس تفکر نیووتونی با کوانتومی است همچنین بشکل بسیار زیبایی در مورد مشاهده ما و نحوه ی تاثیر و تغییر آن بر روی کل جهان بحث می نمایند . این نکته باید به بحث گذاشته شود که اساسا آیا ما تاثیری بر روی دیگران و دنیا می توانیم داشته باشیم یا خیر با این روشی که آقای ناصری ارائه می دهند بله . پس به تصیح مشاهدات و اندیشه خود پرداخته و به سمت دنیایی آباد قدم برداریم .
خوب می دانیم که وضع یک کلاس در غیاب یک معلم چگونه است : در یک گوشه دو دانش آموز با هم شوخی میکنند و به سر وکله هم می پرند – در گوشه دیگر یکی نقاشی می کند – یکی بر روی تابلو کاریکاتور ناظم را می کشد – یکی مشغول سوت زدن است – یکی آواز می خواند – چند نفر هم مشغول مطالعه اند و ....... این شمه ای از زندگی واقعی داخل کلاس در غیاب معلم است . حال فرض کنید که معلمی دوست داشته باشد این واقعیت را مشاهده نماید – به نظر شما – همان چیزی را خواهد دید که واقعا اتفاق می افتد ؟ معلوم است که به محض ورود معلم به کلاس ( عمل مشاهده ) – همه کلاس ساکت خواهد شد و شاگردان منظم و مرتب خواهند نشست . از نظر این معلم دنیای کلاس یک دنیای ساکت است و حال اینکه در غیاب معلم کاملا بر عکس است و اتفاقات داخل کلاس بستگی به این دارد که ناظری وجود دارد یا نه .
علیرغم اینگونه رفتارهای دلبخواهی ذرات بنیادی – نگرانی ظاهری ما که اگر اینطور باشد ادامه ...

   + مهندس فریدون دشتی ; ٢:۳٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/۱۱/٢٠
comment نظرات ()