مدیریت صنایع و بهره وری

هدف چشم انداز معنا

کار را با نشان دادن مقصد نهایی آغاز کنید

انسانها نیازمند هدفهای با معنا هستند . هدف از زندگی همین است . اگر هدف نهایی مشترک باشد به همه چیز خواهیم رسید . همه رهبرانی را که من می شناسم از هدف نهایی تصویری واضح و روشن و مشخص دارند . و اگر کارکنان هر سازمان با آرمان و هدف نهایی مشخص و همسو هماهنگ شوند ، آن سازمان سازمانی نیرومند خواهد شد .


هدف purpose   واژه کوتاهی است که فقط دو هجا دارد اما سه بعد عمده دارد : شور و دلبستگی passion   چشم انداز perspective   و معنا meaning  

شور و دلبستگی ، من هرگز هیچ بزرگی را ندیده ام که از صفت شور و دلبستگی تهی باشد . پر شور کسی نیست که زیاد فریاد می کشد و پر هیبت است . بسیاری از رهبران خوش بیان هستند . اما وقتی به حرف های آنها گوش می دهیم شورو دلبستگی آن ها را حس می کنیم .

چشم انداز : داشتن چشم انداز یعنی امکان دید از بالا ، اگر چشم انداز داشته باشید صاحب بینش ، شناخت و دور اندیشی می شوید . به زبان دیگر گذشته ، حال و آینده را درک می کنید . مساله امروز شناخت رویدادهایی است که یکی از پس دیگری پدید می آیند . من معمولا به همکارانم می گویم : شما موقعیت را درک می کنید ، اما چیزی را که درک نمی کنید این است که موقعیت عوض شده است .

اگر گمان می کنید می توانید در ده سال آینده شرکت خود را طوری اداره کنید که در ده سال گذشته کرده اید ، عقل و باور درستی ندارید . برای توفیق در دهه آینده باید وضع موجود را در هم بریزید .

معنا ، آشکارترین فرق بنگاه آینده با همتای کنونی آن در فرآورده هایی که می سازند یا در تجهیزاتی که بکار می برند نیست ، تفاوت آن ها در این است که کدام یک از آنها کار می کند ، چرا کار می کند و کار برای آن  چه معنایی دارد .

   + مهندس فریدون دشتی ; ۸:۱٢ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٤/۱۱/٢٤
comment نظرات ()