مدیریت صنایع و بهره وری

فرآیند گرایی

آیا عمر سازمانهای وظیفه گرا به سر نیامده ،  تیم جراحی که مشغول عمل است را در نظر گرفته، جراح همینکه شکم را پاره کرد بگوید خوب من کارم تمام شد. بنشیند یا برود . یا مسئول بیهوشی پس از بیهوش کردن مریض بگوید خداحافظ  . چه اتفاقی خواهد افتا د.


سرنوشت واحدهای وظیفه گرا این چنین است که دیگراین واحدها  را  نمی توان تحمل کرد آیا در شرایطی که قرار داریم هر کس هر کاری دلش خواست می تواند  انجام دهد . مشتریان نتیجه کار برایشان مهم است اینکه درون سازمان چه می گذرد برای مشتری اصلا اهمیتی ندارد . کیفیت و قیمت پایین و ارزش برای مشتری حائز اهمیت است  . این مشتری است که چک حقوق کارکنان را تضمین می نماید و در واقع رئیس اصلی اوست . بنابراین باید مسائل را به شکل سیستمی و فرآیندی نگریست

برای اینکه سازمانی فرآیند گرا شود باید :

نخست فرآیند ها را شناسایی کرده و برای آنها نام و عنوان برگزینید

گام دوم شناساندن فرآیند ها و اهمیت آنها به همه دست اندرکاران است

گام سوم به سوی فرآیند محوری ، برگزیدن معیار ارزیابی است

گام چهارم داشتن مدیریت فرآیند گراست

 

   + مهندس فریدون دشتی ; ۱۱:٤۸ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٤/۱۱/٢٤
comment نظرات ()