مدیریت صنایع و بهره وری

مهندسی مجدد

چه احتیاجی به مهندسی مجدد داریم و چرا باید از این روش استفاده کنیم . زمانیکه هیچ چیز پایدار نبوده و تمام آینده نگریها اشتباه از آب در می آید . زمانیکه بواسطه ارتقاء تکنولوژی بر روی هیچ محصولی نمی توان مدت کوتاهی سود برد . زمانیکه خواسته های مشتریان از اساس تغییر کرده ، و حتی آنان هستند که خط دهی لازم و سیاستگذاری شرکتها را پیش می برند .


 زمانیکه سازمانها بصورت خانه های گلنگی درآمده است آیا راه کاری غیر تخریب اساسی و بازسازی سازمانها داریم و برای این کار باید از تکنیک مهندسی مجدد باید استفاده نماییم .

مهندسی مجدد دگرگونیهایی در سازمان به وجود می آوردو این  دگرگونیهایی شامل  :

1-    تبدیل واحد های تخصصی سازمان به تیم های فرآیندی

2-    تبدیل شغل ها از یک وظیفه ساده به کارهای چند جانبه

3-    تغییر نقش افراد از کنترل شده به دارای اختیار

4-    تغییر معیار عملکرد و پرداخت پاداش به نتیجه کار به جای فعالیت

5-    تغیییر حالت ارزشها از حفظ منافع به بهره وری

 

   + مهندس فریدون دشتی ; ۱۱:٤٩ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٤/۱۱/٢٤
comment نظرات ()