مدیریت صنایع و بهره وری

ویژیگی های مدیریت و رهبری

مهمترین و شاخص ترین ویژگی و قابلیت های مشترک جهت سطوح رهبری و مدیریتی عبارتند از :

1-    برخورداری از رویکرد استراتژیک و نگاه سیستمی  به موضوعات

2-    دارای اعتمماد به نفس و برخوردار از توان خود مدیریتی


3-    برخورداری از روحیه ریسک پذیری

4-    پایداری در انجام امور جهت حصول نتیجه

5-    توجه به توسعه و توانمند سازی نیروی انسانی

6-    برخورداری از توان ارتباط موثر

7-    توان درک شرایط بازار و برخوردار از شم تجاری

رعایت اصول اخلاقی و برخوردار از خصیصه درستکاری

   + مهندس فریدون دشتی ; ۱۱:٥٠ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٤/۱۱/٢٤
comment نظرات ()