مدیریت صنایع و بهره وری

ویزگی شرکت های موفق

هشت ویزگی شرکتهای های موفق :

1- تعصب به عمل

2- تماس نزدیک با مشتری

3- استقلال و تهور

4- بهره وری از ناحیه مشتریان

5- توجه به ارزش ها

6- پایبندی به کار اصلی

7- ساختار ساده

8- متمرکز و غیر متمرکز بودن

   + مهندس فریدون دشتی ; ۳:٢۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۱/٩/۱٢
comment نظرات ()