مدیریت صنایع و بهره وری

مديريت توام با فلسفه

کشور ما به لحاظ غنای فلسفی و معنوی هیچ کمبودی را ندارد . اما این معنا فقط در ادبیات و نزد ادیبان است . و متاسفانه تا کنون نتوانسته ایم مسائل فلسفی و معنوی  را در کارخانجات و حتی در جامعه پیاده نماییم . بعنوان شاهد مثال میتوان از رسیدن چند نفر همزمان به دم یک درگفت که حضرات آنقدر به هم تعارف می کنند تا بلاخره پس از مدتی از در وارد شوند یا خارج گردند و همین آدمها اگر پشت فرمان اتومبیل قرار گیرند رفتارشان کاملا متفاوت است . چرایی این موضوع مورد سئوال می باشد . اما رفتار ژاپنی ها را با این پدیده ببینیم چه بوده است .

 " برای اداره یک واحد صنعتی ، مدیریت باید با فلسفه توام باشد ، فلسفه ساختن یک صنعت و فلسفه ساختن انسانها که در واقع ساختن کشور است . تنها با این سلاح است که انجام کار به ساعات خاصی محدود نمی شود بلکه این نیاز جامعه است که در مواقع بحرانی به استمرار بی وقفه تولید ، حیاتی هدفمند می دهد . "

 

   + مهندس فریدون دشتی ; ۱٠:٥٠ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٥/٢/۱٧
comment نظرات ()