مدیریت صنایع و بهره وری

انبار داری و گردش موجودی JIT

داشتم فکر می کردم که چرا نمی شود که موجودیها و گردش آنها را کشوری و نه شرکتی کرد و برای این کار نیز یک سیستم  را فعال نمود ؟ . با ایجاد یک سیستم  MIS  و یک سیستم خبره ES  می توانیم ، کلیه دارائیهایی را که در واحد های مختلف می باشد و سالها بدون استفاده و راکد مانده است را شناسایی نموده و به اطلاع دیگر شرکتهای متقاضی برسانیم و یا در بعد کشوری برای مصرف آنها چاره اندیشی نماییم . و با اطلاع از نیاز شرکتها ، می توانیم در صورت مزیت ساخت داخل برای آنها کارخانه ایجاد نماییم . و در صورت خرید کالاها هم به کیفیت آنها و هم تخفیفاتی که در تناژ بالا به آنها صورت گرفته و هم دوره خرید و آماده سازی سیستم حمل ونقل به جهت حمل سریع و دوره ای آنها تخفیفات خوبی را به مصرف کننده برسانیم . ایجاد سیستم های  بزرگ این چنینی چرا در دستور کار قرار نمی گیرد . منظور از بزرگ بودن در اینجا بواسطه حجم اطلاعات است ونه شرایط  فیزیکی که هزینه زا باشد .  این سیستم فقط باید در جهت گردش سریع موجودی ها فعال شود که در این صورت داراییها نیز دچار گردش شده و شرکتهارا به سود دهی خواهد رساند . واما ببینیم نظر ژاپنی ها چیست . این نظر نیز قابل انجام است که البته شرکتهایی که در بازار رقابتی قرار دارند چاره ای بجز استفاده از این تکنیک ها ندارند .

در سیستم JIT   تکیه اصلی روی حداقل موجودی انبار ها و بعبارتی موجودی نزدیک به صفر است . فلسفه این روش براین اصل استوار است که هر نوع انبار داری مذموم ، و اصولا انبار شدن هر چیزی ریشه همه مشکلات است چرا که سرمایه در انبار حبس می شود و به دنبال خود مسائل متنابهی نیز بهمراه دارد . وقتی انبار پر شد مشکلات دستگاه ها بروز نمی کند . در واقع مانند رود پر آبی می ماند که ارتفاع آب ، خوبخود مانع رویت سنگهای ریز و درشت موجود در کف آن می شود و لذا وقتی سطح آب پایین می آید ، این موانع خود را نشان می دهند ، اگر انبار ها مملو از قطعات یدکی باشند ؛ دیگر کسی زحمتی به خود نمی دهد که قطعه را تعمیر کند و در واقع تعویض جای تعمیر را می گیرد . در این میان ، هزینه های موجودی گیری ، کنترل و انبار داری ، از عواملی است که خود در کاهش سود آوری کارخانه نقش اساسی را بازی می کند . امروزه در واحد هایی که از این روش استفاده می شود ، تنها برای دو یا سه ساعت موجودی مواد اولیه و نیز قطعات مورد نیاز دستگاه ها را در دسترس دارند . لذا مشکلات به سرعت خود را نشان می دهند .

 

   + مهندس فریدون دشتی ; ۱:٤۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/٢/۱٧
comment نظرات ()