مدیریت صنایع و بهره وری

بورس

صبح جمعه برنامه ای را در تلویزیون در مورد بورس با حضور آقای خوش چهره و آقای دکتر آزاد گذاشته بودند . آقای دکتر آزاد به انتقاد در مورد بورس پرداخت و می گفت که اطلاعات یک اطلاعات رانتی است در حالیکه باید بصورت تصادفی باشد و هر کس بتواند با علمی که دارد به سود معقولی برسد . همچنین گفت که سیستم اطلاعات بورس شفاف نیست و شرکتها از افشای اطلاعات خوداری می کنند و online   و مستقیم هم نیست . او بورس را به درجه حرارتی برای اقتصاد کشورها دانست و گفت متاسفانه بورس ایران ، بورس خوبی نیست و با یک سخنرانی دچار آسیب شده و شاخص ها افت می کند . مصاحبه گر به سراغ رئیس هیئت مدیره بورس رفت و او تمام انتقادات را پذیرفت . سئوال واضحی که می توان داشت این است . برای بیرون آمدن از این مخمصه چه تدابیری اندیشیده شده است چرا که پول همواره به جایی می رود که اطمینان از سود در آن باشد همچنین اگر بازار سرمایه خوبی نداشته باشیم باید فاتحه تولید را خوانده و منتظر دلالی و تورم باید باشیم .

   + مهندس فریدون دشتی ; ۱٠:٤٢ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٥/٢/٢۳
comment نظرات ()