مدیریت صنایع و بهره وری

کارهای ارزش افزا کارهای ارزش نیفزا کارهای بیهوده

فعالیتهای کاری را می توانیم به سه دسته  بخش کنیم :

کارهای ارزش افزا : یا کارهایی که مشتری با میل برای آنها پردداخت می کند

کارهای ارزش نیفزا : آن دسته فعالیتهایی که ارزش نمی افزایند ولی برای زمینه انجام گرفتن کارهای ارزش افزا ضروری هستند .

کارهای بیهوده : فعالیتهایی که نه ارزش و نه زمینه ارزش آفرینی را مهیا می کنند .

تشخیص کارها ی ارزش آفرین آسان است . این گروه کارهایی هستند که کالا و خدمات مورد نیاز مشتری را فراهم می آورند . چنانچه مشتری یک درخواست سفارش بدهد ، فعالیتهای ارزش  افزا شامل تامین موجودی ، انتخاب کالا ، بسته بندی ، برنامه ریزی مسیر ، و حمل است . فعالیتهای ارزش افزا را نمی توان از فرآیند حذف کرد ، هر چند بهسازی آنها شدنی است . کارهای بیهوده شامل فعالیتهای بی هدف است که مشتری از نبود و یا حذف آنها آگاه نمی شود ، تهیه گزارش هایی که هیچگاه خوانده نمی شوند ، انجام کارهای غیر مسئولانه که به دوباره کاری می انجامند ، و بازرسی های چند باره و غیر ضروری ، از این دسته اند . کارهای بیهوده را در مهندسی دوباره باید از بیخ و بن ، همراه با شاخ و برگشان ، ازجا کند .

 

 

   + مهندس فریدون دشتی ; ٩:٢٠ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٥/٢/٢٧
comment نظرات ()