مدیریت صنایع و بهره وری

مدیریت کیفیت فراگیر

شرکتهای آمریکایی آرام آرام و از دهه 1980 به سوی شناخت و توجه به فرآیند ها روی آوردند . دو روش شناخته شده و پیروزمند در این زمینه ، مدیریت کیفیت فراگیر و مهندسی دوباره است .

در سایه بکار گیری درازمدت این روشها ، شرکتهای آمریکایی راه خود را برای پیروزی بر مشکلات ناشی از فرآیند ها پیدا کردند . حذف وظیفه های غیر ضروری ، ترکیب و تنظیم دوباره وظیفه ها ، و ترتیب پخش آگاهیهای مورد نیاز در میان همه کارکنان ، و اقدامات دیگری صورت گرفت . دست آورد این کارها رسیدن به شتاب بیشتر ، بی غیبی ، انعطاف پذیری ، کیفیت دلخواه ، و هزینه مناسب بود که پیش از آن سابقه نداشت . رویکرد به راهکارهای فرآیند گرا ممایه بازگشت توان رقابتی به شرکتهای آمریکایی و شکوفایی دوباره اقتصاد این کشور در دهه 1990 گردید

   + مهندس فریدون دشتی ; ٩:٢٠ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٥/٢/٢٧
comment نظرات ()