مدیریت صنایع و بهره وری

سیستم جایزه ملی کاندا

از طریق راهنمائی و زیر نظر داشتـن دقیق سه ساله است که شامل : بررســـی ۱) کارآفرینی ۲)محیط زیست ۳)طراحی صنعتی ۴) نوآوری ۵ )اختراع ۶) همکاری نیروی کار ۷) مدیریت ۸) بازاریابی و کیفیت می باشد.

   + مهندس فریدون دشتی ; ٢:٠۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۱/۱۱/۱٢
comment نظرات ()